ARTS & CRAFTS

Una experiència enriquidora per a tots.

Dediquem una tarda a la setmana a treballar la dimensió artística des de la seva vessant plàstica. Aquesta té com a objectiu desenvolupar les competències perceptives i d’expressió que permetin als nostres alumnes comprendre el seu entorn i els mons artístics i culturals tot adquirint eines per comunicar-se amb els llenguatges de les arts. La llengua amb la que es treballa en aquesta àrea es la llengua anglesa.

Els cursos de 5è i 6è gaudeixen d’aquesta tarda artística on a més de treballar diferents tècniques, i expressions la mestra responsable de l’àrea  interactua amb l’alumnat parlant en anglès. Es així com els alumnes també aprofiten per enriquir la seva llengua oral anglesa.