SERVEI DE MENJADOR

Aquest servei està gestionat per l’Ampa del centre i se’n fa càrrec l’empresa ALCOES.
La cuina de l’escola està totalment equipada. Hi ha un cap de cuina i una coordinadora de menjador. Hi ha un control molt acurat per part d’una dietista en l’elaboració dels menús.
Hi ha menú de règim per aquells nens que ho necessitin per raó de salut, però en cap cas es donarà règim a un nen/a que intenta estalviar-se un menú que no li agrada.
Els règims de llarga durada i qualsevol incidència o intolerància alimentària s’ha de justificar amb un certificat mèdic. Quan el règim és temporal, caldrà un paper signat pels pares i comunicar-ho a la coordinadora de menjador quan vulgueu fer-ne ús.
Per qualsevol dubte o incidència sempre heu de parlar amb les coordinadores de menjador, Carol Cayuelas o Isabel Abellan, de 9 a 9,30h i de 12 a 12,30h en el despatx del servei de menjador ubicat al vestíbul central de l’escola, o bé per telèfon.

SERVEI D'ACOLLIDA (matí i/o tarda)

L’escola disposa d’un servei d’acollida gestionat per l’AMPA.

Al matí aquest servei cobreix de 7h30’ a 9h, i a la tarda de 16h30’ a 18h. Podeu fer-ne ús tot el mes seguit o bé dies solts.

Les monitores del matí són : Isabel Abellán i Glòria Pardo, i per la tarda Carol Rivera i Yolanda Martínez.

EXTRAESCOLARS

Activitats des de P3 a 6è, en horaris de migdia i tarda (consultar web AMPA)
Durant el curs 15-16 les activitats organitzades són:

Psicomotricitat

Escacs

Dansa-jazz

Prejudo i judo

Patinatge

Futbol

Bàsquet

Arts plàstiques

Anglès