MÈTODE CIENTÍFIC

Volem potenciar el treball basat en l’observació, la recerca i l’experimentació, tant a l’etapa d’Educació Infantil com a l’Educació primària.

Dissenyar activitats d’indagació que aplicarà l’alumnat a l’aula per millorar la competència científica.Tractarem d’ajudar a l’alumnat a elaborar una hipòtesi, dissenyar un experiment per obtenir dades objectives i plasmar-ne els resultats. Fent així que l’alumnat sigui protagonista del seu aprenentatge.

El mètode científic és un procés que serveix per investigar allò desconegut, un procés que utilitza l’evidència i l’experimentació. Les persones que fan ciència utilitzen aquest mètode amb la finalitat de trobar informació per respondre les preguntes que es fan.

El mètode científic inclou els següents passos, si bé no sempre en el mateix ordre:

-Fer observacions

-Identificar una pregunta que es vol respondre a partir de les observacions

-Esbrinar allò que ja es coneix de les observacions realitzades (recerca)

-Elaborar una hipòtesi

-Posar la hipòtesi a prova

-Analitzar els resultats

-Comunicar els teus resultats

L’evidència científica actual ens diu que els infants de 6 a 12 anys tenen unes habilitats per a l’aprenentatge científic molt superiors de les quals ens pensàvem, però també ens diu que aquestes habilitats s’han de promoure i cultivar des de l’escola. Implicar-los en investigacions reals en què hagin de fer servir les pràctiques pròpies de l’activitat científica és, sens dubte, la millor manera de promoure la competència científica de l’alumnat a aquestes edats.