PROJECTE ÈXIT

A l’escola Pare Poveda gaudim del programa Éxit que ofereix el Consorci d’Educació de Barcelona. Dues tardes a la setmana l’amic@gran ajuda a estudiar i fer els deures alguns dels alumnes de 5è i 6è. La proximitat de l’amic@gran permet que s’estableixin llaços de confiança i que esdevinguin un model de referència positiu. A més, el el triangle afectiu tutor/a-amic@gran-alumne/a repercuteix positivament en l’aprenentatge i els resultats acadèmics de l’alumnat.