A la nostra escola entenem que la tecnologia ha d’estar al servei de l’aprenentatge. Avui en dia, els nens i nenes aprenen “de” i “amb” la tecnologia. Treballem per consolidar el nostre projecte TAC i aconseguir que els nostres alumnes desenvolupin les diferents competències digitals i disposin de les eines necessàries per millorar els seus aprenentatges amb l’ús de les tecnologies.

No esperem que tots els nens que aprenen a escriure es converteixin en novel·listes, ni que tots els que estudien àlgebra acabin sent matemàtics; però, ambdues són considerades com habilitats fonamentals que tots els nens han d’aprendre. La programació informàtica també ho hauria de ser”, Hadi Partovi, cofundador de Code.org