Plurilingüisme

Quan parlem de plurilingüisme partim de la idea que aprendre llengües és, abans que altre cosa, aprendre a comunicar-se amb altres persones, a prendre contacte amb distintes realitats i a assumir la pròpia expressió com a modalitat fonamental d’obertura als altres.

La nostra escola, en un marc per al plurilingüisme, té com a objectiu definir un model propi d’educació plurilingüe que garanteixi que tot alumne, independentment del seu origen lingüístic familiar, tingui un ple domini de les llengües oficials i de, com a mínim, una llengua estrangera.