PARTICIPACIÓ DE LES FAMILIES DE P3

El protagonista de la setmana

Un dia a la setmana ens visiten a l’aula la mare, pare, tutor/a del nen o la nena que sigui el protagonista durant aquella setmana.

En aquella estona, participaran en el desenvolupament de la classe, organitzant una activitat amb el grup que estigui relacionada amb la seva professió, amb les seves aficions, o senzillament amb algun tema del que siguin coneixedors i ho vulguin ensenyar als nens i nenes.

L’alumne protagonista, d’aquesta manera, comparteix amb els seus companys i companyes la relació propera amb els seus progenitors, i gaudeix d’una experiència vivencial i enriquidora. Per l’altra part, els adults participen activament en una experiència dins de l’aula i s’apropen al món escolar dels seus fills/es.