ESCOLES SOSTENIBLES

fomentar-la-cultura-de-la-reutilització-i-el-reciclatge-progressar-en-la-cultura-de-la-sostenibilitat-
fomentar-la-cultura-de-la-reutilització-i-el-reciclatge-progressar-en-la-cultura-de-la-sostenibilitat-1

Fomentar la cultura de la sostenibilitat

El projecte Escoles Sostenibles (abans Agenda 21) és un instrument útil d’Educació Ambiental a l’escola que a través d’una comissió de docents, consensua, prepara i impulsa uns Plans d’Acció per aplicar la sostenibilitat a escala del centre escolar i de l’entorn familiar.

Els principals objectius que es porten a terme són: reduir la producció de residus i fomentar la cultura de la reutilització i el reciclatge, progressar en la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació i la comunicació ambiental a l’escola. Des de la comissió d’Escoles Sostenibles s’intenta motivar, sensibilitzar i reflexionar per buscar la implicació de tota la comunitat educativa en aquest projecte.

Dins el projecte treballem amb la implicació dels alumnes i de les seves famílies diversos temes d’interès general: esmorzars saludables, embolcalls sostenibles, recollida selectiva, punt verd i hort escolar.