EQUIP CURS 2020-2021

EQUIP DIRECTIU

 DIRECTORA : Rosa Bonet

CAP D’ESTUDIS: Eulàlia Dòria

SECRETÀRIA: Mónica Pérez-Burrull

EQUIP DE COORDINACIÓ DE COMUNITATS

CAP D’ESTUDIS: Eulàlia Dòria

COMUNITAT PETITS: Irene Ceca

COMUNITAT MITJANS: Elena Miras

COMUNITAT GRANS :  Laia Rodríguez

ALTRES COORDINACIONS

COORDINADORA DIGITAL: Anna Gener

COORDINADORA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:  Mónica Pérez-Burrull

COORDINADORA LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL: Maite Novell

PROFESSORS ESPECIALISTES

EDUCACIÓ ESPECIAL: Maite Novell, Silvia Lara

SIEI: Vanesa Gonzalo

AULA ACOLLIDA: Nadia Foutina, Anna Sabater

EDUCACIÓ FÍSICA:  Txema Garcia, José López

LLENGUA ANGLESA:  Alba Salicrú, Angie Olofinmoyin

MÚSICA:   Marta Zamora

BIBLIOTECA-PUNTEDU: Carme Aventin

RELIGIÓ: Núria Aráez

PERSONAL D'ALTRES SERVEIS

PSICÒLEG EAP: Cinta Larrotcha

TÈCNICA D’EDUCACIÓ INFANTIL (P3): Blanca Bada

EDUCADORA SIEI:  Aina Mellado

VETLLADORA: Alba Novell

ADMINISTRATIVA: Cristina Fernández

CONSERGE: Daniel Pons

EQUIP DE MENJADOR I ACOLLIMENT:

ADMINISTRATIVA AMPA: Emilia Delgado

PROFESSORS TUTORS: COMUNITAT PETITS

TUTORIES COMUNITAT PETITS
 • I3 Silvia Trullols
 • I4  Irene Ceca 
 • I5A Carme Aventin
 • I5B Yolanda Martínez
 • Suport: Mònica Pérez-Burrull

PROFESSORS TUTORS: COMUNITAT MITJANS

TUTORIES COMUNITAT MITJANS
 • 1r Laura Perea
 • 2nA Rosa Solé
 • 2nB Carla Guitian
 • 3r Elena Miras

PROFESSORS TUTORS: COMUNITAT GRANS

TUTORIES COMUNITAT GRANS
 • 4tA Alba Salicrú
 • 4tB Leticia Pedrote
 • 5èA Miquel Guiu
 • 5èB Anna Gener
 • 6èA Laia Rodriguez
 • 6èB Maria Carreras