EQUIP CURS 2020-2021

EQUIP DIRECTIU

 DIRECTORA : Rosa Bonet

CAP D’ESTUDIS: Laia Rodríguez

SECRETÀRIA: Maria Carreras

EQUIP DE COORDINACIÓ DE COMUNITATS

CAP D’ESTUDIS: Laia Rodríguez

COMUNITAT PETITS: Irene Ceca

COMUNITAT MITJANS: Carla Guitian

COMUNITAT GRANS :  Elena Miras

ALTRES COORDINACIONS

COORDINADORA DIGITAL: Anna Gener

COORDINADORA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:  Maria Carreras

COORDINADORA LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL: Maite Novell

PROFESSORS ESPECIALISTES

EDUCACIÓ ESPECIAL: Maite Novell, Silvia Lara

SIEI: Vanesa Gonzalo

AULA ACOLLIDA: Elena Miras

EDUCACIÓ FÍSICA: Bárbara Peña , José López

LLENGUA ANGLESA:  Alba Salicrú, Miriam Falip

MÚSICA:   Laura González

BIBLIOTECA-PUNTEDU: Carme Aventin

RELIGIÓ: Gloria Abril

PERSONAL D'ALTRES SERVEIS

PSICÒLEG EAP: Cinta Larrotcha

TÈCNICA D’EDUCACIÓ INFANTIL (P3): Blanca Bada

EDUCADORA SIEI:  Aina Mellado

VETLLADORA: Alba Novell

ADMINISTRATIVA: Cristina Fernández

CONSERGE: Daniel Pons

EQUIP DE MENJADOR I ACOLLIMENT:

ADMINISTRATIVA AMPA:

PROFESSORS TUTORS: COMUNITAT PETITS

TUTORIES COMUNITAT PETITS
 • I3 Carme Aventín
 • I4 Silvia Trullols
 • I5 Laura Perea
 • Suport: Irene Ceca

PROFESSORS TUTORS: COMUNITAT MITJANS

TUTORIES COMUNITAT MITJANS
 • 1rA Laura Casas
 • 1rB Mercè Peiró
 • 2n Alicia Gómez
 • 3rA Carla Guitan
 • 3rB Ana Gómez

PROFESSORS TUTORS: COMUNITAT GRANS

TUTORIES COMUNITAT GRANS
 • 4t Sílvia Ostos
 • 5èA Joan Caballé
 • 5èB Anna Gener
 • 6èA Anna Sabater
 • 6èB Bárbara Peña