EQUIP CURS 2020-2021

EQUIP DIRECTIU

 DIRECTORA : Rosa Bonet

CAP D’ESTUDIS: Lydia Espin

SECRETÀRIA: Mónica Pérez-Burrull

EQUIP DE COORDINACIÓ DE COMUNITATS

CAP D’ESTUDIS: Lydia Espin

COMUNITAT PETITS: Irene Ceca

COMUNITAT MITJANS: Margartia Ferretjans

COMUNITAT GRANS : Anna Gener i Rosa Bonet

ALTRES COORDINACIONS

COORDINADORA DIGITAL: Anna Gener

COORDINADORA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:  Mònica Pèrez-Burrull

COORDINADORA LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL: Maite Novell

PROFESSORS ESPECIALISTES

EDUCACIÓ ESPECIAL: Maite Novell, Núria Ballester

SIEI: Vanesa Gonzalo

EDUCACIÓ FÍSICA:  M. Luisa Pascau, José López

LLENGUA ANGLESA: Esteban Cruz, Maite López, Alba Salicrú

MÚSICA:   Xalom Cucurella

BIBLIOTECA-PUNTEDU: Lydia Espin

RELIGIÓ: Núria Aráez

PERSONAL D'ALTRES SERVEIS

PSICÒLEG EAP: Cinta Larrotcha

TÈCNICA D’EDUCACIÓ INFANTIL (P3): Blanca Bada

VETLLADORA: Sílvia Expósito

ADMINISTRATIVA: Cristina Fernández

CONSERGE: Àngels Tardiu

EQUIP DE MENJADOR I ACOLLIMENT: Carol Cayuelas i Francesc Valcárcel (Empresa ALCOES SL)

ADMINISTRATIVA AMPA: Emilia Delgado

PROFESSORS TUTORS: COMUNITAT PETITS

TUTORIES COMUNITAT PETITS
 • P3A Carme Aventín
 • p3B Yolanda Martínez
 • P4A Corona García
 • P4 B Laura Perea
 • P5A Silvia Trullols
 • P5B Irene Ceca
 • Suport: Mònica Pérez-Burrull

PROFESSORS TUTORS: COMUNITAT MITJANS

TUTORIES COMUNITAT MITJANS
 • 1rA Carme Castells
 • 1rB Lydia Espin
 • 2nA Marga Ferretjans
 • 2nB Alba Salicrú
 • 3rA Eulàlia Doria
 • 3rB Sonia Toledano

PROFESSORS TUTORS: COMUNITAT GRANS

TUTORIES COMUNITAT GRANS
 • 4tA Carme Tardà
 • 4tB Mª Luisa Pascau
 • 4tC Maite Lopez
 • 5èA Anna Gener
 • 5èB Elena Miras
 • 5èC: Núria Bernacho
 • 6èA Laia Rodriguez
 • 6èB Xalom Cucurella