AUTORITZACIONS PER L’ESCOLA

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER MATRÍCULA

FITXA DADES A OMPLIR PER MATRÍCULA

TRIA RELIGIÓ O ALTERNATIVA. NOMÉS DINS DEL PLAÇ

DRET D’IMATGE

AUTORITZACIÓ A TERCERS PER RECOLLIR ALUMNES

AUTORITZACIÓ PER MARXAR SOL

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

AUTORITZACIÓ COVID-19

Autorització COVID-19