Congres de Ciència

Anualment participem en el Congres de Ciència. És un projecte basat en la presentació d’una experiència de recerca per part de l’alumnat. Cada centre es representat per un petit grup d’alumnes que exposen els resultats de la seva investigació.

El Congres de Ciència és una eina més per potenciar el treball que duem a terme dins l’escola en l’àmbit de l’observació, la recerca i l’experimentació.