Calendari Escolar

14 de setembre de 2020

Inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària

24 de setembre de 2019 i 24 de maig de 2020

Festes locals

Del 27 de març al 5 d’abril de 2021

Vacances de Setmana Santa

21 de juny de 2021

Acabament de les classes

21 de desembre de 2020 (9.00 a 13.00h)

i del 7 al 22 de juny de 2021 (9.00 a 14.00h)

Jornada intensiva.

7 de desembre de 2020, 15 de febrer de 2021, 21 de maig de 2021

Festes de lliure disposició

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021

Vacances de Nadal

Horari del centre:

Educació Infantil i Primària: de 9h a 12,30h i de 15h a 16,30h