Calendari Escolar

12 de setembre de 2017

Inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària

25 de setembre de 2017 i 21 de maig de 2018

Festes locals

Del 26 de març al 2 d’abril de 2018

Vacances de Setmana Santa

22 de juny de 2018

Acabament de les classes

22 de desembre de 2017

i del 5 al 22 de juny de 2018

Jornada intensiva.

7 de desembre de 2017, 12 de febrer de 2018 i 30 d’abril de 2018

Festes de lliure disposició

Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018

Vacances de Nadal

Horari del centre:

Educació Infantil i Primària: de 9h a 12,30h i de 15h a 16,30h