Calendari Escolar

13 de setembre de 2021

Inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària

24 de setembre de 2021 i 6 de juny de 2022

Festes locals

Del 9 al 18 d’abril de 2022

Vacances de Setmana Santa

22 de juny de 2022

Acabament de les classes

22 de desembre de 2021 (9.00 a 13.00h)

i del 7 al 22 de juny de 2022 (9.00 a 13.00h)

Jornada intensiva.

7 de desembre de 2021, 28 de febrer de 2022, 3 de juny del 2022

Festes de lliure disposició

Del 22 de desembre de 2021 al 9 de gener de 2022

Vacances de Nadal

Horari del centre:

Educació Infantil i Primària: de 9h a 12,30h i de 15h a 16,30h