Calendari Escolar

12 de setembre de 2018

Inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària

24 de setembre de 2018 i 10 de juny de 2019

Festes locals

Del 15 al 22 d’abril de 2019

Vacances de Setmana Santa

21 de juny de 2019

Acabament de les classes

21 de desembre de 2018

i del 11 al 21 de juny de 2019

Jornada intensiva.

2 de novembre de 2018, 7 de desembre de 2018, 4 de març de 2019

Festes de lliure disposició

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019

Vacances de Nadal

Horari del centre:

Educació Infantil i Primària: de 9h a 12,30h i de 15h a 16,30h