Calendari Escolar

5 de setembre de 2022

Inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària

24 i 26 de setembre de 2022 i 5 de juny de 2023

Festes locals

De l’1 al 10 d’abril de 2023

Vacances de Setmana Santa

22 de juny de 2022

Acabament de les classes

del 5 al 30 de setembre de 2022,

21 de desembre de 2022

i del 6 al 22 de juny de 2023

Jornada intensiva de 9 a 13h.

31 d’octubre de 2022, 9 de desembre de 2022, 20 de febrer de 2023, 17 de març de 2023, 2 de juny del 2023

Festes de lliure disposició

Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023

Vacances de Nadal

Horari del centre:

Educació Infantil i Primària: de 9h a 12,30h i de 15h a 16,30h