BIBLIOTECA ESCOLAR

L’escola té un projecte d’Innovació Educativa anomenat Puntedu-Camí de Sirga.

Objectius
  • Fomentar l’hàbit lector.
  • Obrir la biblioteca a tota la comunitat educativa.
  • Fer de la biblioteca una eina bàsica d’aprenentatge en el desenvolupament de totes les àrees del currículum.
  • Utilitzar la biblioteca com a eina per a l’accés a les noves tecnologies. proporcionar una eina en favor de la igualtat d’oportunitats en l’accès a la informació
Més informació