AUTORITZACIONS I DOCUMENTACIÓ

AUTORITZACIONS PER L’ESCOLA

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER MATRÍCULA

FITXA DADES A OMPLIR PER MATRÍCULA

TRIA RELIGIÓ O ALTERNATIVA. NOMÉS DINS DEL PLAÇ

Tria Valors o religió (dins del termini)

DRET D’IMATGE

Drets d’imatge

AUTORITZACIÓ A TERCERS PER RECOLLIR ALUMNES

6. Autorització per a la recollida alumne

AUTORITZACIÓ PER MARXAR SOL

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS