AUTORITZACIONS I DOCUMENTACIÓ

AUTORITZACIONS PER L’ESCOLA

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER MATRÍCULA

FITXA DADES A OMPLIR PER MATRÍCULA

TRIA RELIGIÓ O ALTERNATIVA. NOMÉS DINS DEL TERMINI

DRETS D’IMATGE

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

AUTORITZACIÓ A TERCERS PER RECOLLIR ALUMNES

6. Autorització per a la recollida alumne

AUTORITZACIÓ PER MARXAR SOL

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

AUTORITZACIÓ SORTIDES DE PROXIMITAT