ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELEGADES

La participació de tots

Aquest curs 2019-20 seguim realitzant l’Assemblea de delegats i delegades de classe de Primària.

Cada grup de primària estarà representat a l’Assemblea per dos delegats/des que seran escollits democràticament entre tots els companys de classe a principi de curs.

Periòdicament es reunirà l’assemblea amb la Direcció del centre per tractar temes que siguin del seu interès. A la reunió, els delegats i delegades aportaran idees, propostes o qüestions que abans hauran tractat en la tutoria de la seva classe, i que creguin que són pertinents tractar entre tots, bé per que cal resoldre’ls en assemblea, bé per què es necessitin les idees o aportacions dels altres alumnes de l’escola per arribar a un acord.

Pretenem aconseguir que els nostres alumnes siguin conscients de la importància del treball en equip, de la manera de funcionar de la seva escola i de la importància que té la participació de TOTS els companys, siguin del curs que siguin, en temes relacionats amb la convivència i l’organització del centre.

delegats-1
delegats-2