CALENDARI ESCOLAR 2023-2024

RESOLUCIÓ PROVISIONAL BEQUES MENJADOR

Resolució ajuts individuals de menjador. Curs 2023-2024

Us adjuntem la resolució provisional dels ajuts de menjador sol·licitats en el període inicial per al curs 2023-2024.

S’informa el barem de punts específics (necessitat social, família nombrosa, etc.) per a cada petició/alumne segons el que preveu punt 7 de la convocatòria, preu dia concedit i preu complementari al qui li correspongui.

PREU MENJADOR: S’ha establert per l’alumnat becat, segons la durada de la franja horària de l’espai de menjador del centre:

a. Amb caràcter general, per aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de DUES HORES I MITJA total, en la quantitat de 6,91 euros/alumne/dia MÀXIM.

El preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més de l’àpat, l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda.

AL·LEGACIONS:

Contra aquesta proposta de concessió/denegació, els interessats poden presentar al·legacions fins al 20 DE SETEMBRE en el seu centre educatiu. El formulari es pot descarregar al web del Consorci d’Educació de Barcelona o fent click aquí.

TERMINI PER PRESENTAR AL·LEGACIONS: 22 DE SETEMBRE