CONVOCATÒRIA BEQUES MENJADOR

CONVOCATÒRIA BEQUES MENJADOR

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2023-2024

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran a través d’un formulari telemàtic adreçat a l’alumnat que estigui matriculat o preinscrit per al curs 2023-2024, en un període inicial i quatre períodes oberts de sol·licituds:

  • Període de juny 2023entre el 15 de maig i el 16 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 20 de juny.

SUPORT A LES FAMÍLIES

FER LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA

NORMATIVA CONVOCATÒRIA 2023-2024

RESOLUCIÓ Núm. 8911 – 9.5.2023 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 25 d’abril de 2023, pel qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2023-2024 (ref. BDNS 692673)

Número de desempat per a la preinscripció escolar del curs 2023-2024

A partir de dijous 11 de maig es publicaran les llistes ordenades per puntuació i desempat.

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació,resoltes les reclamacions a 03/05/2023

Benvolgudes famílies.

Us adjuntem la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació, resoltes les reclamacions a 03/05/2023  INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM