CONVOCATÒRIA BEQUES MENJADOR 2022-23

CONVOCATÒRIA BEQUES MENJADOR 2022-23

Ajuts   de   menjador  curs  2022-2023

Ha sortit publicada al DOGC la Resolució on s’aprova la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2022-2023.

Us informem que el termini per demanar l’ajut menjador és del 16 de MAIG al 15 de JUNY DEL 2022, ÚNIC PERÍODE ORDINARIambdós dies inclosos.

El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 15 de JUNY.


INFORMAR-VOS QUE HAN DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD TOTES LES FAMÍLIES QUE DESITGIN DEMANAR L’AJUT.

 

Al següent enllaç el model de sol·licitud amb les instruccions per a emplenar-la i el full informatiu:

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menjador_escolar

Enguany les sol·licituds s’han de fer de forma TELEMÀTICA, a través del següent enllaç:

https://cebajutsmenjador.azurewebsites.net/

 

  • Un cop tingueu la sol·licitud omplerta es GENERA UN RESGUARD QUE HEU D’IMPRIMIR, SIGNAR I PORTAR A L’ESCOLA (Dilluns, dimecres i divendres en horari de 9 a 13 hores).

 

Només haureu d’adjuntar documentació si necessiteu acreditar alguns dels següents casos:

a) Infants en acolliment: Cal presentar original i fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

b) Situació de risc social de la unitat familiar: Les famílies ateses pels serveis socials d’altres ajuntaments han de presentar un informe específic dels serveis socials que acreditin quin tipus de risc social presenten.

c) Treballadores de la llar: Cal presentar el certificat de cotitzacions de l’any 2021.

 

  • Per a les famílies que no disposin de recursos per fer la sol·licitud telemàtica, s’habilitaran els següents espais de suport i assistència (serà necessari demanar cita prèvia):

–   Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, c/ Roger de Llúria, 3

–   OME Sant Andreu, c/ Sant Adrià, 20 recinte Fabra i Coats

–   OME Ciutat Vella, Placeta del Pi, 2

–   OME  Nou Barris c/ Nil 27, baixos

Per reservar cita prèvia:

–       A la pàgina web del Consorci: https://citaprevia.gestorn.com/ceb/#nbb

–       Centraleta del CEWB: 935511000

–       012