REUNIONS DE CURS 17-18

REUNIONS DE CURS 17-18

Les dates de les reunions de nivell per aquest curs 17-18 són les següents:

P3: 18 d’octubre

P4: 17 d’octubre

P5: 10 d’octubre (anul·lada) 24 d’octubre

1r: 28 de setembre

2n: 11 d’octubre

3r: 2 d’octubre (canviada la data)

4t: 3 d’octubre

5è: 16 d’octubre

6è: 26 de setembre

Les reunions es faran a l’aula d’informàtica entre les 16.45 i les 17h.

Hi haurà servei d’acollida pels infants, ja que no s’aconsella la seva assistència a la reunió.